Certyfikat ISO 9001:2009
Gwarancja jakości
ISO9001
 

 
 • 15-30.jpg
 • CIMG0005-43.JPG
 • CIMG0005-52.JPG
 • CIMG0006-24.JPG
 • CIMG0007-10.JPG
 • CIMG0009-44.JPG
 • CIMG0010-45.JPG
 • CIMG0013-46.JPG
 • CIMG0014-47.JPG
 • CIMG0015-48.JPG
 • CIMG0016-49.JPG
 • CIMG0017-50.JPG
 • CIMG0018-51.JPG
 • CIMG0022-31.JPG
 • CIMG0046-32.JPG
 • CIMG0203-21.JPG
 • HPIM1840-33.JPG
 • HPIM1840_menu-9.jpg
 • HPIM1853-25.JPG
 • HPIM2720-26.JPG

Zakład nasz jest uznany przez Transportowy Dozór Techniczny jako zakład uprawniony do badań, napraw i modernizacji urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu. Pozwala to naszej firmie jako pierwszej w rejonie północno – zachodniej Polski świadczyć usługi w zakresie zarówno badań rejestracyjnych jak i przeprowadzać naprawy i modernizacje pomp do betonu w zakresie wymagającym nadzoru Transportowego Dozoru Technicznego.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 (Dz. U. Nr 156 poz. 932) zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, z którego wynika obowiązek objęcia dozorem technicznym przez TDT nowego rodzaju urządzenia technicznego, o którym mowa w paragrafie 1 pkt. 6 tj.: urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych uprzejmie informujemy Państwa, że nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie badań okresowych i doraźnych powyższych urządzeń.

Zakład nasz jest uznany przez Transportowy Dozór Techniczny jako zakład uprawniony do badań, napraw i modernizacji urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu. Pozwala to naszej firmie jako pierwszej w rejonie północno – zachodniej Polski świadczyć usługi w zakresie zarówno badań rejestracyjnych jak i przeprowadzać naprawy i modernizacje pomp do betonu w zakresie wymagającym nadzoru Transportowego Dozoru Technicznego.

 

W toku eksploatacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu przeprowadzane są badania techniczne:

- okresowe: dla urządzeń objętych dozorem pełnym;

- doraźne:

- eksploatacyjne,

- kontrolne,

- powypadkowe lub poawaryjne.

 

Badania okresowe i doraźne urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu są wykonywane jako:

- rewizje wewnętrzne;

- próby ciśnieniowe;

- rewizje zewnętrzne;

- próby szczelności;

- próby funkcjonowania urządzenia;

 

Urządzenie służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia podlegają dozorowi technicznemu pełnemu. Terminy badań określone są następująco:

- co 6 lat, rewizja wewnętrzna;

- co 3 lata próba ciśnieniowa;

- co 1 rok, rewizja zewnętrzna wraz z pomiarem grubości elementów przesyłowych próba szczelności i funkcjonowania urządzenia;

 

Do zarejestrowania urządzenia w TDT wymagana jest dokumentacja.

 

Na podstawie dokumentacji oraz po wykonaniu czynności kontrolnych TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego.

 

Terminy badań do uzgodnienia, zgodnie z życzeniem Właściciela pompy.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Copyright 2006-2010 by Palmark Marek Płończak sp.k.