Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Projektowanie, produkcja i montaż profesjonalnych instalacji NO.

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i montażem urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania cystern samochodowych i kolejowych – ramion przeładunkowych do napełniania oddolnego i odgórnego dla baz paliw i terminali przeładunkowych.

Nasza działalność obejmuje projektowanie, produkcję oraz montaż sprzętu oraz profesjonalnych instalacji NO. Wszystkie prezentowane urządzenia doskonale sprawdzają się w pracach związanych z oddolnym i odgórnym wypełnianiem oraz opróżnianiem cystern samochodowych i kolejowych. Udostępniamy nalewaki NO umożliwiające sprawne napełnianie baz paliw oraz terminali przeładunkowych.
 
Przy projektowaniu ramion przeładunkowych uwzględniamy wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. 181 poz. 1335). Nasze urządzenia mają uzgodnienie Transportowego Dozoru Technicznego.

Naszych klientów zapewniamy, że uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego są gwarantem najwyższej jakości oferowanych urządzeń NO