Pompy do betonu TDT

Palmark uznany jest przez Transportowy Dozór Techniczny jako uprawniony do badań, napraw i modernizacji urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem. Pozwala to naszej firmie jako pierwszej w rejonie północno-zachodniej Polski zarówno świadczy usługi w zakresie badań rejestracyjnych, jak i przeprowadzania napraw i modernizacje pomp do betonu w zakresie wymagającym nadzoru Transportowego Dozoru Technicznego. Świadczymy usługi
w zakresie badań okresowych i napraw, wymaganych ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku - Dz. U. Nr 156 poz. 932.

 

W toku eksploatacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu przeprowadzane są okresowe (dla urządzeń objętych dozorem pełnym) i doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe) badania techniczne.

 

Badania okresowe i doraźne urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu są wykonywane jako:

  • rewizje wewnętrzne
  • próby ciśnieniowe
  • rewizje zewnętrzne
  • próby szczelności
  • próby funkcjonowania urządzenia.

 

Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia podlegają dozorowi technicznemu pełnemu. Terminy badań określone są następująco:

  • rewizja wewnętrzna – co 6 lat
  • próba ciśnieniowa – co 3 lata
  • rewizja zewnętrzna wraz z pomiarem grubości elementów przesyłowych, próba szczelności i funkcjonowania urządzenia – co rok

 

Wykonujemy naprawy podstaw wysięgników pomp do betonu (pompogruszek) marki CIFA.

Naprawy te wykonywane są zgodnie z procedurami i pod nadzorem TDT.