uprawnienie tdtUzyskaliśmy uprawnienia zezwalające na naprawę i modernizację cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern kl. 2 oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE.