Instalacje przemysłowe

Mamy doświadczenie w wykonawstwie instalacji gazów w Polsce i Europie.

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i budowy instalacji technologicznych gwarantujących efektywne wykorzystanie właściwości produktów chemicznych i ropopochodnych, takich jak ropa naftowa, paliwa, rozpuszczalniki, siarka, alkohole, gaz płynny (propan, butan, izobutan, dimetyloeter, freony oraz mieszaniny i pochodne tych gazów) i gaz ziemny. Przeprowadzamy instalacje m. in. w kotłowniach, rozlewniach gazów, bazach paliw, zakładach produkcyjnych, suszarniach i cegielniach. Oferujemy profesjonalny montaż instalacji technologicznych napełniania aerozoli, zasilania linii produkcyjnych z parownicami oraz instalacji grzewczych z nagrzewnicami lub promiennikami.

W naszej ofercie znajdą Państwo także instalacje gazu płynnego przeprowadzane w halach produkcyjnych lub obiektach inwentarskich.