Decyzją nr 5/2015 wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny nasza firma otrzymała status ośrodka do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na spawaczy w zakresie metod 111, 131, 135, 141, 142, 143, 143, 145, 311. Firmy zainteresowane egzaminowaniem swoich spawaczy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń, korzystając z formularza w zakładce „Kontakt”.