Cysterny i silosy

Palmark od wielu lat wykonuje dla klientów z całej Polski naprawy i rewizje (badania dozorowe) cystern drogowych. Dotyczy to cystern do przewozu gazów skroplonych (propan butan, ciekły azot, argon, tlen, dwutlenek węgla, gaz ziemny), cystern do przewozu paliw, cystern do towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne (materiałów sypkich i granulowanych) oraz cystern napełnianych podciśnieniowo.

Firma posiada uprawnienia spawalnicze wg norm europejskich do spawania aluminium i stali kwasoodpornej, nierdzewnej i węglowej.

Nasz serwis wyposażony jest we wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia pozwalające wykona sprawnie naprawę i badanie dozorowe. Posiadamy stanowisko do badania zaworów bezpieczeństwa cystern drogowych wyposażone w grubościomierz ultradźwiękowy do pomiaru grubości ścianek cystern oraz stanowisko do wykonywania ciśnieniowych prób pneumatycznych i wodnych zbiorników cystern (pomiary te są elementem badań okresowych przy udziale przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego). Nasi pracownicy mają uprawnienia w zakresie nieniszczących badań spoin.

Palmark ma uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania (poprzez montaż oraz modernizację) cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 wg ADR i cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, a także uprawnienia do naprawy cystern drogowych do przewozu materiałów sypkich i granulowanych opróżnianych i napełnianych pod ciśnieniem.

Oddzielną grupę uprawnień stanowią uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji cystern wojskowych, a także do wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych do cieczy o właściwościach palnych.