Certyfikaty

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009

 • Certyfikat zatwierdzenia dla wymagań z modułu D1 Dyrektywy 97/23/WE

 • Certyfikat TDT-CERT – PN-EN ISO 9001: 2009

 • Certyfikat Kultury Jakości

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009 pdficon large w zakresie

  - budowy i napraw stacji LPG i instalacji ogrzewania obiektów,
  - napraw i modernizacji cystern drogowych oraz zbiorników paliwowych,
  - napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych,
  - napraw i modernizacji zbiorników oraz rurociągów bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących.

   
 • Certyfikat zatwierdzenia pdficon large potwierdzający, że firma Palmark stosuje system jakości zgodny z wymaganiami określonymi w module D1 Dyrektywy 97/23/WE.
   
 • Certyfikat TDT-CERT pdficon large potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO 9001: 2009 w zakresie napraw i modernizacji: 
  - cystern drogowych,
  - podestów ruchomych,
  - żurawi stałych, samojezdnych, kolejowych, przenośnych, przewoźnych, dźwigników,
  - urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
   
 • Certyfikat Kultury Jakości pdficon large potwierdzający, że firma Palmark uzyskała tytuł laureata konkursu oraz nagrodzona jest Znakiem Wiodących Organizacji Wielkopolska Jakość za fachowość, rzetelność i dbałość o bezpieczeństwo przy realizacji wszystkich zadań.