Certyfikaty

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009

 • Certyfikat zatwierdzenia dla wymagań z modułu D1 Dyrektywy 97/23/WE

 • Certyfikat TDT-CERT – PN-EN ISO 9001: 2009

 • Certyfikat Kultury Jakości

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2009 pdficon large w zakresie

  - budowy i napraw stacji LPG i instalacji ogrzewania obiektów,
  - podestów ruchomych,
  - żurawi stałych, samojezdnych, kolejowych, przenośnych, przewoźnych, dźwigników,
  - urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  - budowa stanowisk tankowania LPG i CNG
  - budowa przemysłowych instalacji technologicznych gazów płynnych i cieczy niebezpiecznych.

   
 • Certyfikat zatwierdzenia pdficon largepotwierdzający, że firma Palmark stosuje system jakości zgodny z wymaganiami określonymi w module D1 Dyrektywy 2014/68/WE.
   
 • Certyfikat TDT-CERT pdficon large  potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO 9001: 2009 w zakresie napraw i modernizacji: 
  - cystern drogowych,
  - napraw i modernizacji cystern drogowych oraz zbiorników paliwowych,
  - napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych,
  - napraw i modernizacji zbiorników oraz rurociągów bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących.

 

 • Certyfikat TDT PN-EN ISO 3834-2:2007 pdficon large
  Potwierdzający kompetencje w zakresie produkcji wyrobów spawalniczych

 • Certyfikat Kultury Jakości pdficon large pdficon large potwierdzający, że firma Palmark uzyskała tytuł laureata konkursu oraz nagrodzona jest Znakiem Wiodących Organizacji Wielkopolska Jakość za fachowość, rzetelność i dbałość o bezpieczeństwo przy realizacji wszystkich zadań.