Autoryzowany serwis Stokota

Jesteśmy autoryzowanym serwisem cystern Stokota.

Wykonujemy usługi konserwacyjne, remontowe (jak np. usuwanie szkód powypadkowych czy szkód powstałych w wyniku działania siły wyższej) oraz przeglądy środków transportu marki Stokota.

Stokota